Mölndals golfklubb får sannolikt nej på sin bön om ett räntefritt lån. Arkivfoto: Annelie Ivarsson Moran

Troligt nej till lån för pressad golfklubb

Mölndals golfklubb ansökte om ett räntefritt lån från skattebetalarna på tre miljoner kronor. Men kommunens utredare säger nej.

– Jag har haft kontakt med företrädare för kommunen, så jag är inte helt överraskad, säger föreningens ordförande Sven Hilmersson.

På torsdagskvällen tar politikerna i kultur- och fritidsnämnden upp frågan, men inte särskilt mycket talar för att det blir ett positivt besked för den ekonomiskt pressade golfklubben i Lindome.

Läs mer: Golfklubb vill lösa kris med miljonlån

Avdelningschef Mats Nygaard har tagit fram ett förslag till politikerna och i det förslaget blir det helt och hållet nobben för Mölndals GK. Klubben föreslås inte få en krona i räntefritt lån.

”ROA-lån bör ej användas till att sanera föreningars ekonomi”, konstateras det kort i utredningen.

Mölndals-Posten berättade om den storskaliga låneansökan i januari. Då underströk ordförande Sven Hilmersson att det var viktigt att klubben fick möjligheter att investera för att öka banans attraktionskraft.

Bland annat strävar klubbledningen efter att göra banan något mer lättspelad.

– En del har spelat hos oss för kanske tio eller femton år sedan och upplevt att banan var väldigt svår. Den stämpeln dras vi tyvärr med fortfarande. Och konkurrensen om golfspelarna är stor, säger Sven Hilmersson.

Men nu, när det mesta pekar på att lånet inte kommer att beviljas, vill Sven Hilmersson inte uttrycka sig på samma sätt. Han säger till Mölndals-Posten att klubbmedlemmarna inte har anledning att känna oro för framtiden.

– Vi utreder alternativa möjligheter för att på sikt säkra klubbens fortsatta verksamhet, säger han.

Handlar det om att ni letar efter någon som kan bidra med pengar?

– Ja, det kan väl säga. Det vore ju det bästa.

Enligt Sven Hilmersson är klubbens ekonomi säkrad för 2017, men det kommer att ta tid att förverkliga de investeringar som klubben anser sig behöva göra.

– Vi får anpassa mun efter matsäcken. Men vi ska känna en tillförsikt ändå, vi ser att vi får nya klubbmedlemmar varje dag, säger Sven Hilmersson.

Fredrik Hofflander

fredrik.hofflander@molndalsposten.se

031-86 84 23

Ansträngd ekonomi

Likt många andra i branschen har Lindomeföreningen, med runt 600 medlemmar, haft ekonomiska problem de senaste åren.

I fjol krävdes det extra tillskott från medlemmarna på höstkanten för att plus och minus skulle gå ihop.

Året dessförinnan slutade räkenskaperna med ”ett fåtal hundra tusen i underskott”, enligt Sven Hilmersson.

Klubben har nu ont om eget kapital som skulle kunna täcka fler förlustår.

Relaterade artiklar
Fler artiklar