Så stor är risken att smittas via sportutrustning

Ny forskning visar hur länge viruspartiklar överlever på delad utrustning.