Mölndal bland de sämsta i landet på hallar

Mölndals stad är en av de sämsta kommunerna i landet när det kommer till antalet fullstora idrottshallar per invånare. Det…