Krav på registerutdrag för ideella tränare

Från och med 1 januari ska alla idrottsföreningar begära utdrag ur belastningsregistret på alla ledare som har kontakt med barn….