Under torsdagen klubbades det igenom i kultur- och fritidsnämnden att Mölndal ska få ett nytt system med en frivillig certifiering för idrottsklubbarna, det som en form av kvalitetsstämpel. Arkivfoto: Petter Ullberg

Grönt ljus för ny certifiering

Nu ska idrottsklubbarna i Mölndals stad få chansen att få sin verksamhet kvalitetssäkrad genom en ny certifiering. Det klubbade kultur- och fritidsnämnden under torsdagen.

Läs mer: Ny certifiering kan ge klubbar extra pengar

Sedan våren 2015 har Mölndals stad jobbat med att införa en typ av certifiering för idrottsföreningarna i kommunen för att främja ett föreningsliv med trygg och hälsosam miljö. Det handlar om att sporra klubbarna att arbeta mot exempelvis sexövergrepp, alkohol och droger och mobbning. Och nu i torsdags klubbades planerna igenom i kultur- och fritidsnämnden.

– Det togs emot väldigt positivt av nämnden så nu är tanken att vi ska införa detta under 2017, säger Mattias Strandh, utvecklingsledare på fritidsförvaltningen. 

Frivilligt för klubbarna

Certifieringen är frivillig för föreningarna och kommer att fokusera på fem olika områden som kommunen anser vara prioriterade.

– Tanken är att vi ska jobba med värdegrundsfrågor där vi vill lyfta upp det goda arbete som redan görs i föreningarna och förstärka vissa delområden som man inte jobbar lika mycket med, säger Mattias Strandh.

De fem områdena är att förebygga mobbning, kränkningar och sexuella trakasserier, utveckla det drogförebyggande arbetet, öka jämställdhet och mångfald, arbeta mot ökad demokrati och delaktighet samt ett fokus på ledarutveckling.

– Det är områden som vi valt ut utifrån Riksidrottsförbundets Idrotten vill, säger Strandh.

Läs mer: Bara 13 klubbar har skrivit på mot alkohol 

Första certifierade under 2018

Kommunen har jobbat efter modeller som införts i både Kungsbacka och Härryda. Planen är att starta igång med utbildningar och workshops nu under 2017 för att den första certifierade föreningen ska kunna få sitt diplom under 2018.

– Målet är att de första föreningarna ska vara klara så att vi kan presentera dem på Idrottens dag i början av hösten 2018, säger han.

Som morot för att få upp föreningarnas intresse för certifieringen kommer de som inleder det första steget att få 5 000 kronor i extra bidrag. När de sedan väl är certifierade kommer de att få 50 kronor per varje aktiv medlem mellan 7 och 20 år. Och hittills menar Mattias Strandh att de märkt av ett stort intresse från föreningarna.

– Vi presenterade det för dem i onsdags under en ordförandekonferens där 35 föreningar fanns representerade och det togs emot väldigt positivt, säger han. 

Christopher Kullenberg Rothvall

031-86 84 21

sport@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar