Föreningen avbokades i Aktiviteten: ”Kringgår våra timtaxor”

Mölndals IBF förnekar att man försökt kringgå bokningsreglerna: ”Nej, aldrig”.