Felix Svensson: ”Blivit kallad landsförrädare”

Han har varit Maikare sedan födseln och blev landslagsman i Sverige redan under ungdomsåren, men nu väljer Felix Svensson att…