De startade klubben för alla som älskar utomhusidrott

Efter flera år med oenighet och tvister bröt sig ett gäng medlemmar loss från FK Herkules för att istället starta…