Beslutet: Bandybanan blir hall – kan stå färdig 2023

Under onsdagskvällens kommunfullmäktige beslutades det att Åby bandybana ska byggas in. Hallen planeras stå färdig 2023 men det innebär att…