Vommedalens förskola blev först med dansutmaningen

Här antar förskolepersonalen utmaningen.