Vill öka kännedomen om stöd till brottsutsatta

Den som utsatts för ett brott kan få stöd från Brottsofferjouren. Just nu är organisationen på gång att teckna ett…