Viktiga naturområden ska skyddas

Nu ska skogsområden, stenmurar, alléer, vattendrag och andra naturområden i kommunen få starkare skydd. ”Det underlättar vid samhällsplaneringen”, säger kommunekologen…