Vattnet ska ge el igen

Papyrus tidigare vattenkraftverk ska återigen börja användas, efter cirka 35 år i vila. Vi har pratat med Johan Lejonthun, projektledare Mölndala, om planerna.

Hur ska kraftverket få nytt liv?

– Vi kommer renovera upp det så vi kan använda det igen till att skapa el. Det kommer att fungera på samma sätt som innan. Vattnet kommer in i byggnaden och går igenom en turbin och ut samma väg som tidigare, med liten ombyggnad och modernisering.

När användes det?

– Det har funnits vattenkraftverk inom Papyrusområdet sedan slutet av 1800-talet. Det som är där i dag är byggt på 40-talet, men togs ur drift i slutet av 80-talet. Då behövde man bygga och ta av den gamla intagsledningen. Det har varit vilande sedan dess.

Varför väljer ni att renovera istället för bygga nytt?

– Vi är måna om och har valt att spara ett tiotal av de gamla byggnaderna för att behålla atmosfären i området. Vattenkraftverket en av de byggnaderna vi valt att spara.

Hur mycket el beräknar ni få ut?

– I dag så har vi 14 meters fallhöjd och då kan vi försörja mellan 35 och 40 procent av de nya hushållen i Forsåker med hushållsel, så cirka 1 000 lägenheter.

Kommer forsen byta skepnad?

– I hela fallet från museet och ner blir det ingen skillnad alls. Den befintliga åfåran genom bruksområdet har allmänheten inte haft tillgång till och den kommer att byggas om, men det handlar inte om vattenkraften, utan om att man vill ha en säker å genom stadsdelen.

Annelie Ivarsson Moran

annelie.ivarsson@molndalsposten.se

031 – 86 84 25