Vårens Lindomedag skjuts på framtiden

I slutet av maj skulle Lindomeloppet, med familjeaktiviteter, löptävling och utställare ha ordnats. Nu sätter spridningen av coronaviruset stopp även…