”Vår utgångspunkt är att hålla ihop alliansen”

Maktbalansen i Mölndal förändrades vid söndagens val, men partierna är ytterst förtegna om hur de ser på framtiden. De tre…