I november ska en trygghetsvandring genomföras i Mölndal. En av dem som kommer att vara med är Elin Lund, brottsförebyggande samordnare i Mölndals stad.

Vandring ska ge tryggare centrum 

Den första november ska representanter från kommunen, polisen och näringslivet vandra i Mölndals centrum. Syftet är att upptäcka platser som upplevs otrygga och förbättra dem.

Elin Lund är brottsförebyggande samordnare i Mölndals stad och även en av dem som kommer att vara med under trygghetsvandringen.

– Det är ett sätt att mobilisera kommunen, näringslivet och civilsamhället i att skapa ett tryggare Mölndal. Trygghetsvandringar görs då och då i olika stadsdelarna men det har inte gjorts i centrum på länge, säger hon.

Vad kan komma fram?

– Att det behövs ökad belysning, att buskar skymmer och gör att det känns otryggt, att det är skräpigt, klotter eller att det saknas någon trivselfaktor som man kan hitta en ny lösning på.

Vilka kommer att finnas på plats?

– Olika förvaltningar från staden, polisen, Västtrafik, Svenska kyrkan, PRO och från näringslivet kommer Hemköp, Citycon, Scandic och olika byggföretag. Totalt blir vi 47 personer.

Var kommer ni gå?

– Vi är indelade i tre grupper, en som går i innerstaden vid torget och gatorna där. En annan ska gå i Stadshusparken och den tredje runt resecentrum och Mölndalsbro.

Är allmänheten välkommen?

– Just den här vandringen är för särskilt inbjudna.

Hur ofta gör ni trygghetsvandringar?

– I Lindome, Bifrost, Åby och Kållered görs de löpande vartannat år. I centrum tror jag däremot inte att det gjorts någon under de åtta år jag jobbat här.

Lotta Nyvall

lotta.nyvall@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar