Valdeltagandet ökade i kommunen

Liksom för övriga landet blev det fler som gick till valurnorna än 2014 i Mölndal. Kommunens föredömliga statistik står sig alltså.

Valdeltagandet i Mölndal ökade 2018 i samtliga tre val – åtminstone om man ska tro det preliminära resultatet som fanns att tillgå på måndagen efter valnatten. Enligt detta deltog 84,9 procent av de röstberättigade i det lokala kommunvalet, en uppgång med 1,3 procentenheter från valnatten 2014:s preliminära siffror på 83,6.

Först på onsdagen när samtliga förtids- och poströster har räknats går det att säga någonting säkert om den egentliga uppslutningen.

Valnämndens ordförande Anders Karlsson (KD), tycker att resultatet är glädjande.

– Det känns alltid gott med ett högt valdeltagande. När jag har pratat med röstmottagare ute i lokalerna har jag upplevt stämningen som väldigt positiv. Det har funnits ett engagemang hos väljarna, och många anade under valdagen att det var fler som kommit för att rösta än tidigare.

Framför allt tror Karlsson att det är längden på valrörelsen som drivit väljare till urnorna.

– Valdagen låg flera veckor tidigare i år än den gjorde 2014. Det gjorde att allting blev kortare och mer intensivt, samtidigt som fler just kommit tillbaka från semestern och skolstarten börjat. Det var mycket som hände på kort tid.

Anders Karlsson beskriver ett ytterst spännande scenario i den lokala politiken, där det i dag är omöjligt att veta hur mandatfördelningen blir. Facit på det får vi först i slutet av veckan. När vi ber honom spekulera om vilken fråga som mest engagerat väljarna, är det dock varken belysningen i Hällesåker, bostadsrättspriserna vid Stensjön, eller något annat inhemskt som kan tänkas ligga bakom – snarare, gissar Anders Karlsson, har engagemanget tänts av rikspolitiken.

– Jag tror att regeringsfrågan har varit aktuell hos människor. Vem det är som i slutändan ska styra landet. Det har fått fler att delta.

Varför tror du att Mölndal har ett högre valdeltagande än Sverige i stort?

– Framför beror det nog på att vi generellt har en högre bildningsnivå. Det finns ett samband mellan det och tendensen att gå och rösta.

I början av veckan hade Mölndals stad 882 röster som kvarstod att gå igenom under onsdagsräkningen. Valnämndens sekreterare Carl-Henrik Ronge räknar emellertid med att få in några hundra till från andra kommuner.

Tobias Holmgren

redaktion@molndalsposten.se

Lägst och högst i Mölndal

Det lägsta lokala deltagandet i kommunvalet att döma av de preliminära siffrorna fanns i distriktet Brattås Norra, där bara 71.5 procent röstade. Distriktet hade också jumboplatsen vad gäller landstingsröstningen, i vilken bara 71,2 av invånarna valde att säga sitt. Medelinkomsten i distriket är 21 488 kronor i månaden, och andelen högskoleutbildade är 36 procent.

78 procent av invånarna i Brattås Norra bor i hyresrätt.

Bäst statistik i kommunvalet stod distriktet Glasberget Norra för med sitt 91.4 procent höga valdeltagande. Distriktets medelinkomst är 29 780, vilket är högre än genomsnittet i Sverige. Andelen högskoleutbildade är här 57 procent, och bara 20 procent av invånarna hyr sitt boende.

Högst deltagande i landstingsvalet (91 procent) och riksdagsvalet (91.6) hade distriktet Valås. Lägst antal röstande i riksdagsvalet fanns i Västerberg, där bara 77.5 procent av invånarna röstade.