Val av ledamöter väckte diskussioner

I veckan valdes ledamöter till de kommunala bolagens styrelser. När det kom till valen av ledamöter till bolag som Mölndal…