Utomhusgudstjänster i Stensjökyrkans solvrå

Stensjöns församling På grund av corona-smittan är kyrkorna stängda för offentliga gudstjänster, men Stensjöns församling har i det vackra och varma vårvädret börjat anordna friluftsgudstjänster. Man började på den andra söndagen i påsktiden (söndagen den 19 april).

Präst, kyrkomusiker och församling upphåller sig i kyrkans sydöstra vinkel (nedanför kyrkklockan), som är det varmaste och soligaste hörnet. Söndagen den 3 maj eller den fjärde söndagen i påsktiden var jag där för att vara med i gudstjänsten och dokumentera denna verksamhet.

Andra församlingar nöjer sig med att spela in gudstjänster utan församling och lägga ut dessa gudstjänster på nätet, men Stensjöns församling ordnar utomhusgudstjänster för sina församlingsbor. (Även dessa gudstjänster spelas för övrigt in och läggs ut på nätet.) Om regn skulle falla, eller om fara för regn skulle föreligga, flyttas gudstjänsten inomhus. Då blir det inte någon gudstjänst med församling.

Söndagen den 3 maj fanns inte någon tvekan om hur man skulle göra. Sol och värme flödade. Komminister Anna Sophia Bonde ledde gudstjänsten och predikade, som vanlig eftertänksamt och djuplodande. Ida Andersson var kyrkomusiker. Hanna Bendz ackompanjerade och spelade vid fyra tillfällen solo på sin cello. Hon är en mycket skicklig musiker med stor rutin och visade inte någon som helst nervositet. Tvärtom trivdes hon och gonade sig i solen och värmen.

Friluftsgudstjänster skall helst vara korta. Prästerna kan den svåra konsten att säga mycket och tänkvärt med ett fåtal ord. Gudstjänsten varade jämnt en timme. Den innefattade även nattvardsgång. Nytt för denna tid är, att man – med tanke på smittorisken – inskränker sig till att dela ut brödet men inte vinet. Detta har antagligen inte hänt i Sverige sedan tiden före reformationen. Denna åtgärd visar lägets allvar. Därför är det viktigt att vara utomhus och hålla avstånd.

Lars Gahrn