Utmanar fler att minska sitt klimatavtryck

Tillsammans är deras mål att försöka minska sina koldioxidutsläpp till ett minimum och få fler att leva klimatsmart. Nu i…