Upplysta elever firade att lagen blivit barnvänlig

FN:s barnkonvention blev till svensk lag vid årsskiftet. Det firades på Hallenskolan i Kållered med en stor ljusmanifestation på fredagsmorgonen.

Inför manifestationen hade barnen på skolan fått måla ljuslyktor som ställdes i en stor ring på fotbollsplanen. Därefter bjöd eleverna på musikalisk underhållning innan ceremonin avslutades.

Det var i juni 2018 som Sveriges riksdag röstade igenom att FN:s barnkonvention ska bli lag. Beslutet innebär ett förtydligande gentemot domstolar och myndigheter att de måste ta hänsyn till de rättigheter som följer av barnkonventionen.

Barnets rättigheter ska bli en viktig faktor i bedömningar som görs i rättsfall och andra ärenden som rör barn.

Trots att förändringen redan trätt i kraft är det fortfarande osäkert vad den får för praktiska konsekvenser. Enligt Barnombudsmannens hemsida pågår just nu en kartläggning om hur svensk lag stämmer överens med barnkonventionen. Den utredningen ska vara klar först i november.

Efter att utredningen har presenterats blir det upp till regeringen att eventuellt lägga förslag om olika lagändringar som anses nödvändiga för att lagen och barnkonventionen ska stämma överens.

Fredrik Hofflander

fredrik.hofflander@molndalsposten.se