Arkivfoto

Ungas situation under lupp

Hur mår unga och hur är ungdomarnas situation i Mölndals kommun? Det ska de unga själva få svara på i ungdomsundersökningen Lupp, som görs under hösten.

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och syftet med undersökningen är att skapa en helhetsbild av ungas situation. Undersökningen görs i oktober och november och Mölndal är en av nio utvalda kommuner i regionen. Senast en sådan undersökning gjordes bland kommunens unga var 2013.

Det är en elever i årskurs åtta och de som går andra året på gymnasiet som kommer få svara på frågorna. De kommer bland annat att få svara på frågor om inflytande och demokrati, hur det är i skolan, hur de ser på möjligheterna till arbete, hälsa och trygghet, fritid och framtid.

Syftet med undersökningen är att få kunskap om ungas situation för att kunna utveckla det ungdomspolitiska arbetet och utveckla kommunens verksamheter i rätt riktning.

– Lupp stärker kommunernas möjligheter att jobba med barns och ungdomars rättigheter, vilket ju är extra aktuellt med tanke på regeringens förslag att gör FN:s barnkonvention till svensk lag, säger Åsa Nilsson, utredare vid FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund och regional samordnare av Lupp 2017, i ett pressmeddelande.

Ungdomarna kommer att få svara på frågorna anonymt och majoriteten av dem kommer att få svara på frågorna under lektionstid. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras under våren och hösten 2018.

Emma Hellström

redaktion@molndalsposten.se

De deltar i Lupp

Nio kommuner i Göteborgsregionen deltar. Det är Kungsbacka, Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Mölndal, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Lupp är en undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Relaterade artiklar
Fler artiklar