Tvist om stökig bostad avgjordes i rätten

Kvinnans lägenhet i Mölndal är sprängfylld med prylar. Så sprängfylld att hennes hyresvärd vill sparka ut henne. Nu har en domstol avgjort tvisten.

Hyresnämndens uppgift var av det ovanligare slaget. Huvudfrågan var: kan en stökig och belamrad lägenhet vara skäl för en hyresvärd att säga upp personen som bor där?

Nej, blev till slut hyresnämndens svar, rapporterar nu tidningen Hem & Hyra på nätet. Nämnden gick på kvinnans linje, som i stort sett gick ut på att lägenheten visserligen är överfull med saker men ändå inte vanvårdad eller en sanitär olägenhet.

En kommunal boendestödjare har vittnat till kvinnans fördel och intygat att lägenheten inte är smutsig eller luktar illa. Kvinnan har också uppgivit att hon får hjälp för sitt beteende att samla på sig saker, men att hon måste ges tid för att komma tillrätta med problemet.

Kvinnans hyresvärd uppgav för domstolen att stöket i lägenheten skulle kunna vara en risk. Om det till exempel uppstår en brand eller ett skadedjursangrepp kommer alla prylarna omöjliggöra åtgärder, konstaterar värden.

Hem & Hyra skriver också att värden hänvisar till en tidigare konflikt där kvinnan vägrat värden tillträde till badrummet för att inspektera en vattenskada.

De argumentet tyckte alltså hyresnämnden var otillräckliga. Nämndens beslut kan överklagas till Svea hovrätt.

Fredrik Hofflander

fredrik.hofflander@molndalsposten.se

031-86 84 23