Tusentals fick privata uppgifter röjda: ”Allvarligt”

Ett datorsystem skulle uppgraderas. Då hamnade privata uppgifter om 2 500 personer från överförmyndarens register i en mapp där obehöriga…