”Tur att jag inte kom in på juristprogrammet”

Linda Ottosson synliggör små subtila vardagshändelser för att visa på en manlig gemenskap där kvinnor inte släpps in. Just nu…