Tryggheten i det offentliga rummet är en ständigt aktuell fråga, skriver MP:s chefredaktör Ingrid Fredriksson.

Tryggare kan vi faktiskt vara

KRÖNIKA

Vi har alla ett behov av att känna oss trygga. Men utöver den mest basala tryggheten som består i att ha mat på bordet och tak över huvudet, kan både behovet och upplevelsen av trygghet skilja sig åt en hel del från person till person.

En viktig pusselbit för oss alla i det här sammanhanget är förstås brottsligheten. Och på det området ökar vår oro och känsla av otrygghet, visar den nationella trygghetsundersökning som Brottsförebyggande rådet publicerade i veckan. Nästan var tredje svensk oroar sig i stor utsträckning för brottsligheten i samhället.

Mest oroade är kvinnorna. Det finns en tydlig skillnad mellan könen, visar undersökningen. 23 procent av kvinnorna är oroliga för att utsättas för misshandel eller överfall, jämfört med 9 procent av männen. 30 procent av kvinnorna uppger sig vara oroliga för att gå ut på kvällen i det egna bostadsområdet, jämfört med 9 procent av männen. Och detta samtidigt som männen i mycket högre grad utsätts för den typen av brott.

Känslan av otrygghet och den faktiska otryggheten går inte alltid hand i hand.

Här i Mölndal är tryggheten i det offentliga rummet en ständigt aktuell fråga. Det kan handla om den rena brottsligheten, men också om de så kallade a-lagarna, byggstöket och belysningen. Det här får vi på redaktionen väldigt mycket påstötningar om, och det är ett säkert tips att det lär avspegla sig i den kommande valrörelsen också.

Många Mölndalsbor känner sig otrygga i centrala stan och då framförallt runt resecentrum. Jag har full förståelse för det, det är inte nån särskilt trevlig miljö att vistas i, framförallt inte kvällstid.

Polisen gör så gott de kan men det räcker inte alltid. Kommunen håller just nu på att rekrytera trygghetsvärdar bland allmänheten. Återstår att se om de kan öka den känsla av trygghet i närmiljön som är så viktig för oss alla.

Ingrid Fredriksson

chefredaktör

Relaterade artiklar
Fler artiklar