Trygghetslarm med gps-funktion ska utredas i Mölndal. Arkivfoto: Kent Randau

Trygga larm med gps kan bli verklighet

Trygghetslarmen för Mölndals äldre har en tydlig nackdel – de fungerar bara i hemmet. Nu kan det bli aktuellt att köpa in gps-larm som hjälper även den som råkat illa ut utomhus.

– Redan i dag har vi helt digitaliserade trygghetslarm, där har vi varit väldigt tidiga, säger Elisabeth Högberg, enhetschef vid kommunens vård- och omsorgsförvaltning.

Hon konstaterar att det finns en viss efterfrågan på gps-baserade trygghetslarm. Ett sådant gör det möjligt för den äldre att påkalla hjälp även när han eller hon befinner sig utanför hemmets väggar. Det skulle också kunna vara möjligt att spåra en person som försvunnit från sitt hem, något som kan komma väl till pass när det gäller personer med demenssjukdom.

– Men det finns en hel del frågor som måste utredas. Dels vilka som ska ha tillgång till den här spårningen, dels vem som ska hämta en person som kanske har hamnat på Göteborgs central eller någon annanstans, säger Elisabeth Högberg.

Utredningen om ett eventuellt införande av gps-larm ska dras igång i slutet av det här året. Om förstudien visar att behovet finns så tror Elisabeth Högberg att de nya larmen skulle kunna vara på plats i slutet av nästa år eller kanske i början av 2020.

Hon tror inte att gps-larmen kommer att bli standardvalet till en början.

– Nej, initialt tror jag att det kommer att vara en begränsad omfattning. Man måste alltid se hur det fungerar i verkligheten först. Det är avancerad teknik och det kostar också en del pengar, säger hon.

Fredrik Hofflander

fredrik.hofflander@molndalsposten.se

031–86 84 23

Relaterade artiklar
Fler artiklar