Susanna Ruud och Sofia Åhrman i Balltorpsskolornas brukarråd har varit med och skrivit ett nytt vädjande brev till politikerna. Arkivfoto: Fredrik Hofflander

Tre grupper vädjar för hotat bibliotek

Kampen för att rädda nedläggningshotade Balltorps bibliotek fortsätter. I ett gemensamt öppet brev vädjar tre protestgrupper till politikerna om att hitta andra lösningar för att spara pengar.

För knappt tre veckor sedan hölls ett möte där kultur- och fritidsnämndens ordförande Karin Vedlin (S) mötte Balltorpsbor i biblioteket. Inga slutliga besked kom vid det mötet, men tongångarna var ändå sådana att biblioteksvännerna fann för gott att gå samman och skicka in ett nytt, långt öppet brev till kommunens politiker.

Läs mer: 25/11: Sparkrav kan stänga ett av biblioteken

17/1: Debatt: ”Låt oss behålla Balltorps bibliotek”

15/2: Allt starkare stöd för hotade biblioteket

2/3:Livlig debatt om bibliotekets framtid

”Det kan sägas igen: Är verkligen Mölndals kommun en kommun som vill lägga ner ett väl fungerande, viktigt och populärt bibliotek  i ett attraktivt och växande (!) område som Balltorp?”, frågar sig skolornas brukarråd, Bevara biblioteket-gruppen och Stickgruppen i sitt gemensamma brev.

På mötet i början av mars framfördes idén från politiskt håll att ersätta biblioteket med någon annan typ av mötesplats, som skulle kunna hållas öppen till en lägre kostnad. Denna idé får tummen ner av brevskrivarna, som adresserat brevet till samtliga ledamöter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

”Mötesplatser är bra och vi har gärna fler och andra också men det är just att det är ett närbibliotek som möjliggör möten”, skriver man i brevet.

Tjänstemännen inom kultur- och fritidsförvaltningen arbetar just nu med ett förslag om hur biblioteken ska kunna spara in en miljon kronor årligen, ett krav som kommer sig av att det nya stadsbiblioteket i centrum öppnar i slutet av året.

Tanken är att politikerna ska fatta beslut i frågan i juni. De tre protestgrupperna skriver i sitt brev att de ser en risk för att den totala besparingen för kommunen inte skulle bli särskilt stor om Balltorps bibliotek lades ner.

”Biblioteket ligger i samma lokaler som skolan, så hyreskostnader kommer i så fall bara flyttas till en annan del av kommunens budget. Vi fick höra att planen för personalen var att flytta dem till en annan arbetsplats. Även denna kostnad skulle alltså bara flyttas!  Och förutom detta skulle ju en nedläggning innebära nya kostnader för Mölndal.  De två skolorna i Balltorp måste ha skolbibliotek. Men dessa kostnader skulle ju hamna i skolnämndens del av budgeten, istället för kulturnämnden. Balltorp behöver dessutom, som tidigare skrivet, en mötesplats. Om man lägger ned biblioteket kommer man i förlängningen att behöva göra ökade satsningar på något annat”, skriver grupperna.

Fredrik Hofflander

fredrik.hofflander@molndalsposten.se

031-86 84 23

Relaterade artiklar
Fler artiklar