Hans Bergfelt (M) och Marie Östh Karlsson (S). Foto: Hans Wretling/Stefan Bjarnefors

Toppolitiker vill hjälpa hotad ridklubb

Kommunens fem tyngsta politiker hade en lång diskussion om hästarna vid Gunnebo slott. Nu är de två största partiernas toppnamn eniga om att göra allt för att lösa situationen.

– Det har väl visat sig att det problem som vi trodde fanns från början kanske inte var ett så avgörande bekymmer, säger Hans Bergfelt (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

Läs också: 21/12: Djurskydd inget hinder för ridklubben

18/11: Slutdatum för ridklubb ska tas upp igen

4/11: Möte öppnade för mer ridning vid slottet

Det intensivt omdebatterade ärendet om häststallarna vid Gunnebo slott var uppe som en diskussionspunkt när kommunstyrelsens arbetsutskott hade möte i slutet av förra veckan.

Inga beslut togs men både Marie Östh Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande, och Hans Bergfelt ger en bild av att det ser relativt ljust ut för dem som hoppas att Gunnebo ryttarsällskap ska få vara kvar en bit bortom 2017. Det året har tidigare pekats ut som slutpunkt för ridfolkets hyreskontrakt.

– Jag initierade ärendet eftersom vi behövde en gemensam diskussion om ärendet. Vi är eniga om att vi ska försöka göra det vi kan för att hjälpa ridklubben, säger Marie Östh Karlsson.

Läs också: 28/10: 70-tal i aktion för hotade ridklubben

26/10: S-toppen står bakom Gunnebos beslut

24/10: Elvaåringens insändare: 285 hjärtan kommer krossas

Hon är också ordförande i Gunnebo slotts moderbolag Kvarnfallet och skulle därmed teoretiskt kunna påverka slottets beslut att säga upp ryttarnas hyreskontrakt.  

– Vi får fundera över vad staden kan göra och vad staden kan ställa för krav. Jag ska inte vara en sträng moder, men jag vill sätta mig ner med styrelsen och diskutera, säger Marie Östh Karlsson.

Både Marie Östh Karlsson och Hans Bergfelt är noga med att poängtera att det inte går att ge något klart besked om ridklubbens framtid redan nu. Men på mötet lanserade Hans Bergfelt idén om att helt enkelt förlänga ryttarnas kontrakt med två år till för att öka handlingsutrymmet.

– Vi skulle kunna göra om deras ettåriga avtal till ett treårigt. Jag uppfattar att även majoriteten börjar luta åt att ridverksamheten ska vara kvar ett bra tag framöver, säger Hans Bergfelt.

Läs också: 19/10: Länsstyrelsen: ”Måste inte avhysas”

18/10: Gunnebo-ordförande försvarar beslutet

18/10: Förälder: ”Ilska, oro och ledsamhet”

17/10: Ridklubben kan sparkas ut efter 2017

Marie Östh Karlsson råder dock de ridsportintresserade att inte ta ut något i förskott.

– De får helt enkelt vänta på att det här arbetet avslutas. Men i de samtal som jag har haft har det aldrig varit tal om annat än att hjälpa ridklubben, säger hon.

Fredrik Hofflander

fredrik.hofflander@molndalsposten.se

031-86 84 23

Detta har hänt

I mtiten av oktober meddelades Gunnebo ryttarsällskap, med runt 280 medlemmar, att deras hyreskontrakt för anläggningen vid Gunnebo slott skulle avslutas den 31 december 2017. Någon alternativ placering finns inte i dagsläget.

Orsaken var att Gunnebo slott såg svårigheter med att förena hästverksamheten med en fortsatt status som kulturreservat. Man ansåg också att klubben inte uppfyllt sina åtaganden när det gällde att flytta rasthagar från känsliga områden.

En mycket röststark proteströrelse drog igång och bland annat lämnades det in över 2 000 namnunderskrifter vid en aktion utanför stadshuset.

Liberalerna gick en kort tid senare som första parti ut och förklarade att man ville medverka till att ridsporten skulle bli kvar vid slottet.

Just nu pågår diskussioner mellan kultur- och fritidsförvaltningen, Gunnebo slott och Gunnebo ryttarsällskap om möjligheterna att eventuellt förlänga hyreskontraktet.

Relaterade artiklar
Fler artiklar