Teatergrupp måste flytta

Mölndals teater glädje måste flytta från Grevedämmet. Detta eftersom utrymningsvägarna inte anses tillräckliga.

I slutet av oktober tvingades den dagliga verksamheten Forma lämna sina lokaler på grund av bristande brandskydd.

Läs mer:Livsfarlig lokal stängdes omedelbart

Detta bidrog till att vård- och omsorgsförvaltningen begärde in alla bygglov gällande de fastigheter de hyr för att försäkra sig om att brandsäkerheten är god.

I fredags gjordes en brandtillsyn vid Grevedämmet, fastigheten där Mölndals teater glädje har sin dagliga verksamhet. Den delen av fastigheten som disponeras av Mölndals teater glädje stängdes omedelbart på grund av bristande brandskydd. Bedömningen var att det inte finns tillräckligt många ändamålsenliga utrymningsvägar med hänsyn till den målgrupp som vistas i lokalen.

Nu ska kommunen se om det finns möjlighet att anpassa fastigheten till verksamheten. Under tiden kommer teatergruppen att bedriva sin verksamhet i andra lokaler i Mölndal.

– Det blev ett väldigt snabbt beslut, men ett riktigt sådant. Utrymning vid en eventuell brand måste fungera optimalt. Fastighetsavdelningen prioriterar denna insats och vi hoppas att Mölndals teater glädje snart är tillbaka på Grevedämmet igen, säger Johnny Telkkonen, områdeschef för funktionshinder på vård- och omsorgsförvaltningen, på kommunens hemsida.

Lotta Nyvall

lotta.nyvall@molndalsposten.se