Svartbygget i Kållered prövas i efterhand

Ett privat bolag ordnade 30 bostäder i Kållered för personer med svårigheter att hitta eget boende. Problemet är bara att bolaget saknar bygglov. Nu kan företaget tvingas plocka bort hela eller delar av byggnaderna.

Det var Göteborgs-Posten som i slutet av förra veckan avslöjade att Göteborgs stadsdelar lägger miljontals kronor på att hyra bostäder i svartbygget i Kållered. Modulbygget ligger strax söder om Ikea, mycket nära E6.

Nu har bolaget Claes Håkan Carlsson Bygg AB sent omsider sökt bygglov i efterhand. Om politikerna säger nej måste bolaget plocka bort bostäderna.

Ansökan ska enligt planen behandlas av byggnadsnämnden den 8 juni.

– Innan vi förelägger om att ta bort byggnaderna ska vi bedöma om han kan beviljas bygglov i efterhand. Vi har skickat ärendet på remiss till bland annat Trafikverket och miljöförvaltningen, säger Kajsa Reimers, tillsynshandläggare i Mölndals stad.

Kan bli tillfälligt lov

En viktig fråga att utreda blir huruvida det är rimligt att ha bostäder i en så pass bullrig miljö.

– Det kan inte bli tal om ett permanent bygglov, men man kan möjligen tänka sig ett tidsbegränsat, säger Kajsa Reimers.

Om ett tidsbegränsat bygglov beviljas är det ändå inte säkert att alla byggnaderna får vara kvar – det kan bli så att en del av dem måste tas bort.

Håkan Carlsson, vd för byggbolaget, säger till Mölndals-Posten att han ”fått signaler” om att det inte skulle behövas bygglov för att sätta upp modulbostäderna på platsen.

– Vi satte dem på plats i god tro. De som bor där trivs bra, detta är det bästa alternativet kortsiktigt för dem, säger Håkan Carlsson.

Han vill att bostäderna ska få stå kvar i åtminstone fem år.

– Tills kommunen har kommit ikapp med sitt eget byggande. Jag hoppas att vi får ja på bygglovet.

I slutet av förra veckan meddelade Göteborgs stad att man tills vidare fryser avtalet med Claes Håkan Carlsson Bygg AB.

Fredrik Hofflander

031-86 84 23

fredrik.hofflander@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar