Ett nytt LSS-boende byggs i Lindome

Svårt hitta bostad för funktionshindrade 

Det är svårt att hitta boende i Mölndal, med bostadsköer på flera år till hyresrätter och dyra bostadsrätter och villor. För personer med funktionsnedsättningar är det ännu svårare att hitta ett passande boende.

– Det är svårt att hitta lägenheter i allmänhet, den här gruppen är det ofta ännu lite svårare för, säger Göran Hjertstrand, områdeschef på vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndals stad.

I dagsläget har Mölndals stad en kö på 13 personer som väntar på LSS-boende, för ett år sedan var det sju personer i kö.

Läs också: Ett boende att utvecklas i

En del är avvaktande, medan andra behöver flytta omgående på grund av exempelvis en ohållbar familjesituation. Går det inte att hitta ett boende som fungerar med personens speciella behov i Mölndal, så kan platser köpas hos privata aktörer eller andra kommuner.

I dag har kommunen fem personer på köpta platser.

Behov av 25 platser

Eftersom många med funktionsnedsättningar får stöd från sina första dagar i livet förenklas delvis prognosen av hur behovet av LSS-boenden kommer att se ut framöver, men inflyttningen i Mölndal är svårare att förutse.

– Vi har en prognos på att vi kommer att behöva ungefär 25 nya platser under 2016 och 2017. Vi baserar våra uppgifter på hur många våra handläggare ser kan tänkas bli aktuella för att flytta, säger Göran Hjertstrand.

För att tillgodose behovet öppnade ett nytt gruppboende på Frimärksgatan i Lackarebäck för ett och ett halvt år sedan och just nu pågår byggnationen av ytterligare ett på Flyttfågelvägen i Lindome.

Nya boenden

2017 kommer även ett serviceboende öppnas i samband med att bostadshusen på Kvarnbyterrassen står färdiga snart.

Frigörelsen från föräldrahemmet kommer ofta senare i livet för unga med funktionshinder, men är väldigt viktig.

– De måste få chansen att frigöra sig som alla andra. I vårt arbete ingår att alltid sträva efter att de här målgrupperna ska kunna leva ett liv som alla andra, säger Göran Hjertstrand.

Annelie Ivarsson Moran

Fakta: Bostad med särskild service

* LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska ge personer med ”omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor”. Det kan röra sig om människor med autism, Downs syndrom och hjärnskador som uppstått vid olycka. Lagen ger bland annat rätt till personligt stöd, daglig verksamhet och bostad med särskild service.

* Det finns tre typer av boenden: gruppboenden, serviceboenden och särskilt anpassad bostad. Boende i gruppbostad har generellt omfattande funktionsnedsättningar, medan de som bor i serviceboende ofta har mindre behov av stöd, men behöver personal tillgänglig. En särskilt anpassad bostad saknar fast bemanning, men är speciellt utformad.

*I Mölndal finns i dag 20 gruppbostäder med totalt 117 lägenheter, elva servicebostäder med totalt 90 lägenheter och tio personer som bor i särskild anpassad bostad.

Relaterade artiklar
Fler artiklar