Straffen skärps för yxmördare

Sex års fängelse blev sju, tio blev fjorton, och tolv blev tretton. Så gick det för männen som överklagade sina…