Stort intresse för återbruk av trädgårdsavfall

I maj påbörjade Stina Mobergs pilotprojekt Växtåterbruk där Mölndals stad vill undersöka vilka växter som slängs och hur kommersiellt gångbart det är att sälja dem igen. Intresset för hennes projekt är stort och fortsätter öka.

Trädgårdsavfall får ett nytt liv hos Stina Morberg. Som trägårdsmåstare för pilotprojektet Växtåterbruk tar hon hand om växter som folk slänger och säljer sedan plantorna vidare. Under hennes uppsikt får ens rens nya användningsområden, också om det handlar sig om material som går att bygga växthus av.

– Vi vill inspirera människor och låta dem tänka ett varv till innan de slänger sina saker. Vi har ju bland annat byggt ett växthus här och vi ger gärna tips kring byggmaterial. Det finns mycket man kan ta till vara på innan det slängs. Växterna har mycket livskraft och man ska kanske ge dem en liten dos kärlek till innan man slänger dem, säger hon.

Efter en kort sommarpaus öppnade Växtåterbruket sina dörrar igen förra veckan och intresset för trädgårdsåtervinningen fortsätter öka i Kikås.

– Förra torsdagen hade vi försäljnings- och kundrekord. Innan sommaren hade jag redan ganska många men nu har antalet kunder fördubblats. Det känns jätteroligt och spännande. Väldigt många har kommit hit och jag märker att det är många trädgårdsentusiaster som gillar återbruk, berättar hon.

Växtåterbruket i Kikås är en av drivkrafterna bakom Mölndals ny miljösatsning som fokuserar på återbruk, avfallsminimering och hållbarhet. Växtåterbruket kommer fortsätter vara igång fram till oktober och bland annat med hjälp av en enkät ska hela projektet vidareutvecklas.

– Vi gör en enkätstudie nu där vi frågar våra kunder om deras prissättning, om de tycker att återvinningscentralen är en bra handelsplats, vad mer de vill kunna köpa här eller om de kan tänka sig att köpa våra produkter även över nätet, förklarar hon.

Enligt Stina Morberg har runt ett 50-tal redan svarat på enkäten. Tankarna kring att även etablera en näthandel där man kan köpa återbrukade trädgårdsväxter blir och mer konkret. Efterfrågan på hennes växter har blivit större.

– Det har varit ett väldigt stort intresse. Jag kommer att ha svårt att få tag på växter. Därför tar jag gärna emot nya växter nu, säger hon.

Klaus Buchholz