Större vägar i fokus – ny trafikinsatsvecka

Brott på väg är temat när polis genomför en ny trafikinsatsvecka. Tanken är att upptäcka brott som sker i anslutning till och på väg.

Varje år genomför polisen flera nationella trafikinsatsveckor där polisen i hela landet ska ha extra fokus på något speciellt i trafiken. Det kan till exempel handla om hastighet eller nykterhet. Nu, under vecka 45, är det dags för just en sådan vecka där inriktningen handlar om att upptäcka brott till och på väg. De man vill komma åt är kriminella som använder vägnätet, och då främst större vägar som europavägar eller riksvägar, som en del av sin brottsplan.

– En stor del av de kriminella använder sig av vägen för att komma till och ta sig från en brottsplats. Detta sker oftast via huvudvägnätet som gör snabb förflyttning möjlig genom landet, berättar Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen i ett pressmeddelande.

Insatsen pågår mellan den 5 och 11 november.

Kajsa Lind