Stora skillnader i elnätsavgifter

Mest för elnätet får du betala i Berg medan Mölndalsbor som har Mölndals Energi ligger lågt jämfört med de flesta kommunerna. Det visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

Det är Nils Holgerssonsgruppen som står bakom den årliga undersökningen där de använt metoden att flytta runt ett fiktivt flerbostadshus med 15 lägenheter mellan kommunerna för att kunna jämföra kostnader i bland annat elnätsavgifter.

Undersökningen visar att det är stora skillnader i pris beroende på var du bor. Dyrast i årets undersökning är det i Bergs kommun i Jämtland där elnätspriset låg på 145,21 öre/kWh inklusive moms. Billigast var det i Borlänge kommun där priset var 49,60 öre/kWh.

Mölndal tillhör en av kommunerna där elnätsavgiften är lägst i landet. De kunder i kommunen som är anslutna till Mölndal Energis nät blir kostnaden 54,91 öre/kWh, vilket är sjunde lägst i landet. Rikssnittet låg på 93,3 öre/kWh. Om man jämför prisförändring mellan 2017 och 2018 så steg priserna i genomsnitt med 5,1 procent i landet. I Mölndal var motsvarande siffra 4,14 procent.

 – Skillnaderna mellan de olika kommunerna är stor och kunderna är helt i händerna på elnätsleverantörerna. Vi kräver politiska åtgärder för att stävja dessa kraftiga höjningar, säger Jennie Wiederholm, ordförande i Nils Holgerssongruppen, i ett pressmeddelande.

Tre stora bolag, Vattenfall, Ellevio och E.ON har monopol på elnäten i 141 av 290 kommuner. Nils Holgerssonsgruppen menar att det ger de tre bolagen en avgörande position och att deras prisförändringar slår igenom stort.

– Vi vill särskilt inskärpa vikten av att de här stora, ekonomiskt starka bolagen tar sitt ansvar för en balanserad prisutveckling, säger Jennie Wiederholm.

Nils Holgerssongruppen består av representanter för Riksbyggen, HSB, Hyresgästföreningen, SABO och Bostadsrätterna.

Kajsa Lind

kajsa.lind@molndalsposten.se