Arkivfoto

Stora skillnader i elkostnader beroende på var du bor

Elnätsavgifterna skiljer sig kraftigt åt beroende på var i landet som du bor. I Mölndal är elnätsavgiften bland de lägre i landet.

Det är Nils Holgerssongruppen, som består av representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO som har undersökt priserna i landets olika kommuner från elnätsleverantörer. De har utgått från ett identiskt flerbostadshus med 15 lägenheter som flyttas mellan kommunerna och undersökningen visar stora skillnader i elnätsavgiften i landet beroende på var du bor.

Dyrast år 2017 är det i kommunen Berg i Jämtland där priset landar på drygt 125 öre per kilowattimme. Mölndal stad hör till de kommunerna som erbjuder billigast elnät genom Mölndal Energi Nät AB med nästan 53 öre per kilowattimme. Det är den sjätte lägsta siffran i undersökningen. Allra lägst hamnar Borlänge med knappa 48 öre.

– Skillnaderna mellan de olika kommunerna är stor och kunderna är helt i händerna på elnätsleverantörerna. Höjningarna visar tydligt att trots en skärpning av regelverket för elnätsföretagens intäktsramar så räcker det inte. I slutänden är det konsumenterna som får stå för notan, säger Jennie Wiederholm, ordförande i Nils Holgerssongruppen i ett pressmeddelande.

Sett över den senaste femårsperioden har priserna ökat med i genomsnitt nästan 25 procent i landet. Men även där ligger Mölndal under rikssnittet med en prisökning på knappt fem procent. Det kan jämföras med konsumentprisindex som ökat med 1,6 procent under de senaste fem åren. Det är också något som Nils Holgerssongruppen reagerat på.

– Regeringen måste säkerställa att den högsta tillåtna avkastningen blir lägre och att den inte blir föremål för domstolsprövning, vilket i praktiken sätter regelverket ur spel. Den låga risken i elnätsföretagens verksamhet, där konsumenten inte har någon valmöjlighet, ska också avspeglas i avkastningen. Det är orimligt att höjningen av elnätsavgifterna fortsätter år efter år, säger Jennie Wiederholm.

Kajsa Lind

redaktion@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar