Stadens ambition att rädda aktiveringspedagogerna

Det puttrar i kommunens förslagsgryta vad gäller räddandet av aktiveringspedagogerna, som riskerar att få gå vid årsskiftet. Hittills har dock…