Personal från Mölndals stad och Mölndal energi testkör ett av de reservaggregat som kan användas vid en krissituation. Foto: Elvira Linderot

Staden övar för kris

I dag slogs el och vatten ut i Mölndals stad – åtminstone på övning. Kommunen testade vad de ska göra i en krissituation.

– Vi gör det här årligen för att veta att det fungerar, säger säkerhetssamordnare Matilda Johansson.

På måndagsförmiddagen befann sig personer från bland annat kommunen och Mölndal energi vid Aktiviteten för att testa hur de ska agera vid en samhällskris.

Läs mer:Mölndal rustar för kris

– Det kan vara till exempel ett långvarigt strömavbrott, säger Matilda Johansson.

Kommunen har ett antal anläggningar som är tänkta att kunna användas vid kriser. En av dem är just Aktiviteten. Vid tiotiden stängdes all ström av i byggnaden och personal testade att få igång elen via ett reservaggregat.

– Så länge vi har bränsle så kan vi ha elen igång med den här, säger Teo Murtomäki på Mölndal energi.

Prioriterar platser

Det finns ett antal aggregat i olika storlekar och vid en kris är det stadens ”tjänsteman i beredskap” som avgör var de behövs.

– Kommunens roll är att hålla samhället funktionellt och vi tittar på vad det är för samhällsviktiga funktioner som måste fungera vid en kris, säger Matilda Johansson.

Aktiviteten skulle till exempel kunna användas som en samlingsplats för kommunen eller invånarna vid behov. Vid några tillfällen har det gjorts, bland annat efter en storbrand 2009.

– Det var en stor lägenhetsbrand i Bifrost då vi evakuerade människor hit. Det var säkert 100 personer här och vi använde köket och hade den stora hallen för information. Det fungerade jättebra, säger Suzann Bengtsson som är enhetschef för Aktiviteten.

Behållare med nödvatten

Kommunen har också behållare med nödvatten som kan användas om all annan vattenförsörjning skulle slås ut.

– Det är framförallt prioriterat för sjukhemmen, säger Hans Hagström som är driftsingenjör i Mölndals stad.

Kommunen gör sådana här krisövningar en gång per år. Samtidigt som kommunen har ett samhällsansvar har även invånarna ett eget ansvar vid en kris.

– Tanken är att man ska kunna klara sig själv i 72 timmar, och ha en buffert hemma för det, säger Matilda Johansson.

Elvira Linderot

Ansvar vid en kris

Vid eventuella krissituationer, till exempel översvämningar eller bränder, har alla medborgare ett personligt ansvar för sin egen säkerhet. Tanken är att samhällets resurser ska kunna användas för att hjälpa de som är mest utsatta först, till exempel äldre. Tumregeln är att man ska kunna klara sig i tre dygn, 72 timmar, vid en samhällskris.

Vid en allvarlig händelse används Mölndals stads hemsida som främsta informationskanal. Ytterligare kanaler som används för att informera är radio, tv, stadens facebooksida och varningssignalen VMA.

Mölndals stad har en plan och en organisation för hur de ska agera vid olika krissituationer.

Relaterade artiklar
Fler artiklar