Sommarresan återupplevdes i ett bildspel

Årsmötet inleddes med ett bildspel från sommarens resa till Polen. Margareta och Dick Jimar presenterar detta bildspel på ett mycket kunnigt och engagerande sätt.

Bakgrunden är att 120 medlemmar under hösten 2018 och våren 2019 studerat Polen och dess historia i 10 studiecirklar.

Många av cirkelmedlemmarna deltog i någon av de två bussresor som vi gjorde till Polen. Där besökte vi ett antal intressanta platser såsom Torun´, Warszawa, Krakow, Auschwitz och saltgruvan i Wieliczka.

Parentation

Årsmötesförhandlingarna inleddes med en parentation över de medlemmar som avlidit under året. De som lämnat oss är Gunnar Smith, Ulf-Göran Willén och Ulla Nilmander Jensen.

Framgångsrikt år för Föreningen Norden

Vid årsmötet redovisades ett mycket framgångsrikt år. Föreningen Norden har som enskild organisation eller i samverkan med andra genomfört 19 olika arrangemang.

Studiecirkelverksamheten är mycket betydelsefull för Föreningens verksamhet. Föreningen har 244 medlemmar. Medlemsavgiften är oförändrad för år 2021. Det betyder att den är 175 kr för medlem och 25 kr för tillkommande familjemedlem.

Avtackningar

Avgående styrelseledamöterna Lena Hallerstig, Robert Lindström och Agneta Olsson avtackades för engagerat arbete i styrelsen. Revisorerna Kenth Berntson och Bo Axelsson tackades för gott revisionsarbete under många år.

Styrelse för verksamhetsåret 2020

Styrelsen för 2020 består av Erling Alriksson, ordförande, Ing-Marie Samuelson, Birgitta Friberg, Margareta Eklund Jimar, Hans Theo Buschhausen, Bibbi Karlsson, Ralf Lorentzon, Gun-Britt Schöneman, Stefan Jacobsson, Yvonne Hansson och Margareta Bjuhr.

Eftersom årsmötet beslutat att styrelsen ska bestå av 13 ledamöter och endast 11 är valda fick styrelsen i uppdrag att adjungera 2 personer till styrelsearbetet.

Margareta Bjuhr,

sekreterare