Patrik Karlsson (S) är ordförande i skolnämnden i Mölndals kommun. Arkivfoto.

Slumpen kan avgöra skola

Inför lottning till populära skolor, börja med obligatoriskt skolval och mer statligt stöd till skolor med behov. Det var några av Skolkommissionens förslag som presenterades i veckan. 

Under onsdagen presenterade Skolkommissionen sitt slutbetänkande till regeringen för hur den svenska skolan ska kunna bli bättre. Skolsegregationen gick som en röd tråd genom förslagen och kommissionen menar att kommunerna och skolorna måste arbeta hårdare med att få en allsidig social sammansättning av elever. 

Ett av de mer kontroversiella förslagen som presenterade för att minska segregationen var att införa lottning på skolor där elevsammansättningen inte anses vara tillräckligt blandad. Det ska kunna användas när antalet sökande är fler än antalet platser. 

Det ska också kunna vara en urvalsprincip för både kommunala skolor och friskolor. Idag används närhetsprincipen, det vill säga att eleven har rätt att gå i en skola nära hemmet, syskonförtur samt kötid som urvalsprinciper. De kriterierna ska kunna ersättas av lottning. 

Patrik Karlsson (S) är ordförande för skolnämnden i Mölndals kommun. Han vill inte kommentera förslaget om lottningen isolerat men tycker på det stora hela att det finns mycket positivt i Skolkommissionens förslag. 

– Jag tycker att Skolkommissionens förslag har rätt riktning, där man vill förstärka kompetensen inom lärarkåren och försöka få en mer likvärdig skola, bland annat genom statsbidrag utifrån socioekonomisk bakgrund. Förslaget är bra men hade man bara ryckt ut det här med lottningen, om det var huvudspåret, så hade jag varit mer skeptisk. Som en del i en helhet tycker jag man kan se på det med försiktig optimism, säger Patrik Karlsson. 

Emma Hellström

redaktion@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar