Slottet tecknar nytt avtal med universitetet

Gunnebo slott vill stärka sin roll som ett centrum för hantverkskunskap. För att nå dit startar slottets ledning nu ett samarbete med Göteborgs universitet.

Strax före midsommar träffades ett samarbetsavtal mellan Gunnebo Slott och trädgårdar och institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet.

– Avtalet befäster Gunnebo som det praktiska laboratoriet för hantverksutbildningar i regionen. Vi har en lång tradition av att ta emot praktikanter och studerande enligt mästare-lärling-principen, där målet är att säkerställa kompetensen i framtiden. Dessutom har vi och har haft flera forskningsprojekt knutna till Gunnebo. Nu formaliseras vårt arbete, säger Gunnebo slotts vd Lena Vikström i ett pressmeddelande.

Även Linda Lindblad, verksamhetsledare vid institutionen för kulturvård, är nöjd med det nya samarbetet.

– På Gunnebo syns det som hantverkarna åstadkommer mycket påtagligt och vår uppgift är att dokumentera och stimulera till forskning om deras kunskaper, säger hon.

Avtalet är tänkt att leda till att gammal hantverkskunskap återuppstår, att olika redskap och metoder testas och att kunskaperna utvecklas hos hantverkare.

Enligt pressmeddelandet ska Göteborgs universitet bidra med sin kunskap i återskapandet av de fysiska 1700-talsmiljöerna på Gunnebo, i synnerhet engelska parken, kulturlandskapet och slottets interiörer.

Fredrik Hofflander

fredrik.hofflander@molndalsposten.se

031–86 84 23