Sköterskor måste börja städa bostäder

Pengarna räcker inte. Då har vård- och omsorgsförvaltningen beslutat att undersköterskorna på stadens äldreboenden måste börja städa de gamlas lägenheter….