Skolgården blev försenad: ”Här finns ingenting”

Under sommaren skulle skolgården på Sinntorpsskolan ha byggts om – men när terminen började var ingenting gjort. – Nu är…