Skarp kritik mot Kålleredsförvaret

I en rapport från JO får Migrationsverkets förvar Sagåsen i Kållered kritik på flera punkter, bland annat på grund av brister i den fysiska miljön, uteblivna hälsoundersökningar och misstankar om personal som provocerar intagna.

Läs mer: Fortsatt utredning om förvaret

Det var efter ett oanmält besök i februari som i år som JO, Riksdagens ombudsmän, nu kommer med kritik mot Migrationsverkets förvar Sagåsen i Kållered i en rapport. Kritiken handlar bland annat om i vilken utsträckning de försvarstagna erbjuds en hälsoundersökning i anslutning till att de skrivs in. Den sjuksköterska som JO pratade med i samband med inspektionen uppgav att sådana samtal aldrig genomförs, det trots att myndigheten har i sin instruktion att det ska göras för att akuta hälsotillstånd ska upptäckas. Inte heller kontrolleras det om landstinget gjort en hälsoundersökning innan den försvarstagna kommer till förvaret.

”Det är angeläget att alla försvarstagna blir erbjudna en hälsoundersökning i anslutning till inskrivningen. Migrationsverket bör se över sina rutiner och förbättra sina arbetsmetoder, skriver Justitieombudsmannen Cecilia Renfors i sitt uttalande efter inspektionen.

JO riktar också kritik mot förvaret för lokalerna som anses vara undermåliga för sitt ändamål och dessutom i dåligt skick med trasiga toaletter och röklukt som sipprar ut i de allmänna utrymmena från rökrummet.

JO konstaterade också att det vid inspektionen fanns intagna på förvaret som upplevt att personal medvetet försökt att provocera fram irritation hos dem, vilket är uppgifter som bland annat Dagens-Nyheter avslöjade i somras. Personalen ska i de situationerna ha sagt till de intagna att de kan bli placerade i häkte om de inte gör som de blivit tillsagda. Frågan är något som Migrationsverket just nu utreder internt.

”Om det finns grund för uppgifterna och förvarstagna placeras hos Kriminalvården efter att personalen medvetet provocerat fram skäl för detta är det självklart allvarligt. Jag kommer att ta del av Migrationsverkets utredning. Mina vidare åtgärder beror på vad som kommer fram i den” skriver Justitieombudsmannen Cecilia Renfors i sitt uttalande.

Christopher Kullenberg Rothvall

031-86 84 21

kullenberg.rothvall@molndalsposten.se