Lackarebäckshemmet. Arkivbild

Skabb spreds på äldreboendet

Både personal och gamla drabbades när den obehagliga hudsjukdomen skabb fick fäste på Lackarebäckshemmet. – Det är alltid tufft när man får in en smittsam sjukdom, säger enhetschef Camilla Lundqvist.

Under ett par veckors tid i månadsskiftet april-maj fick Camilla Lundqvist och hennes kollegor arbeta intensivt för att hantera skabbutbrottet på en av äldreboendets avdelningar. Sjukdomen orsakas av ett litet kvalster som tar sig in under huden och ger intensiv klåda. Symtomen är ofta starkare hos äldre personer än hos yngre.

Totalt drabbades ett tiotal personer, både personal och boende. Hudspecialister på Sahlgrenska sjukhuset var inkopplade på problemen i Lackarebäck, liksom Västra Götalandsregionens enhet Vårdhygien.

– I samråd med Vårdhygien tog vi beslutet att behandla alla pensionärer på avdelningen och även all fast anställd personal och deras familjer, säger Camilla Lundqvist.

Nu har spridningen avstannat och det finns inte längre någon drabbad på äldreboendet.

– Det svåra är att skabb kan smitta innan symtomen har brutit ut. Men jag tycker att det har fungerat väldigt bra att hantera det, säger Camilla Lundqvist.

Hon understryker att skabbutbrottet inte har någon koppling till bristande hygien. Det troliga, enligt Camilla Lundqvist, är att sjukdomen har kommit in på boendet utifrån.

– Vi har redan väldigt bra hygienrutiner, men en sådan här händelse blir ändå en lärdom. Jag personligen tänker att vi kanske ska misstänka skabb i ett tidigare skede i fortsättningen när någon får klåda, säger Camilla Lundqvist.

Fredrik Hofflander

031-86 84 23

fredrik.hofflander@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar