Sjukskrivningarna bland lärarna oroar facket

Mölndal hamnar på plats 207 i skolrankningen när landets 290 kommuner jämförs.

– Det som oroar oss mest är hälsan bland lärarna, säger Angelika Molander, ordförande i Lärarförbundet Mölndal.

Varje år genomför Lärarförbundet sin rankning Sveriges bästa skolkommun, där var och en av landets 290 kommuner granskas utifrån ett antal kriterier.

Läs mer: Mölndal rasar i stor skolrankning

Angelika Molander menat att det både finns styrkor och svagheter i Mölndal. Det som oroar mest är resultatet för friska lärare, där ligger Mölndal på plats 208. Och hälsan bland lärarna i Mölndal har varit nedåtgående i flera år.

– Vi får inte ordning på sjukskrivningarna. Det är ett resultatet av hur man satsat resurser och att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte fungerar på Skolförvaltningen. Nu får vi mer pengar efter nyår, men det hjälper inte nu, säger hon.

Rankingen bygger på förra årets siffror, men sedan dess har situationen i skolorna blivit tuffare, menar Angelika Molander. I våras beslutade politikerna om ett sparuppdrag i kommunens förskolor och det har verkställts först i höst.

– Och grundskolans elevpeng sänktes i januari och det får följdeffekter först nu. Vi har fått större elevgrupper, färre personal och det är väldigt restriktivt med vikarier i förskolor, skolor och fritidshem, säger Angelika Molander.

Andra kriterier som drar ner resultatet för Mölndal i skolrankingen är resurserna till undervisning (plats 271) och lärartäthet (plats 258).

På andra områden klarar sig Mölndal fint. När det gäller utbildade lärare hamnar kommunen på plats 33 och för lärarlönerna på 48.

– Vi har utbildade lärare. Knäckfrågan är hur vi skapar förutsättningar så att de stannar kvar här. Det måste finnas balans mellan krav och resurser och det är det inte idag, säger Angelika Molander.

Ser man på elevernas resultat ligger Mölndal över genomsnittet både när det gäller andelen godkända elever (139), fullföljd gymnasieutbildning (111) och meritvärde i årskurs nio (89).

Lotta Nyvall

lotta.nyvall@molndalsposten.se