Se filmen när Papyrus skorsten faller

Cirka klockan 12.50 på fredagen föll den 65 meter höga tegelskorstenen på det nedlagda pappersbruket i backen med ett stort brak. Skorstenen som numera bara är ett minne blott byggdes 1949 och hann vara ett landmärke i Mölndal, i cirka 66 år, ”gammal” innan den revs på fredagen.

Du ser filmen som visar ögonblicket när skorstenen faller här på sidan.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att bevara delar av skorstenen och använda till konstnärlig utsmyckning i någon form, inne på det framtida Forsåkersområdet.

Kent Randau
031-86 84 23
kent.randau@molndalsposten.se