Elever i särskolan kan tvingas flytta

I dag finns grundsärskolan på fyra platser – i framtiden kan det bli två. Redan till vintern kan de första…