Så ska polisen minska väntetiden för pass

När polisen i Göteborg och Mölndal införde tidsbokning för passansökningar orsakade det problem i hela regionen. Nu tar polisen till åtgärder för att minska trycket på tiderna.

Sedan måndags i förra veckan så är det bara tidsbokning som gäller om man vill skaffa pass hos polisen i Mölndal. Det gäller också på passcentralen i Göteborg. Men det nya systemet har skapat problem, men hårt tryck på tiderna och långa köer till de polishus i regionen som har kvar drop in.

Läs mer: Svårt få tid för pass: ”Man får ha lite is i magen”

På tisdagen hade polisen i region Väst ett möte för att diskutera hur man ska hantera problemet.

– Det är tråkigt att allmänheten drabbas av detta. Vi ska serva allmänheten. Men på sikt är jag övertygad om att det blir bättre med tidsbokning för alla. När vi är framme, så att situationen är acceptabel, kan jag inte svara på, säger Jonas Bertram, regionalt införandeansvarig för tidsbokningen hos polisen.

Han menar att det med drop in-systemet kunde vara kötider på fyra till fem timmar på passcentralen i Göteborg och att personer inte ska behöva vänta om tidsbokningen fungerar som den ska.

– Det är ju ingen tröst för de som inte fått tid. Det var problem i början även när man införde det här systemet i Stockholm, men puckeln har blivit större här än vi räknat med. Vi måste rannsaka oss själva om det är något som vi kunde ha gjort på annat sätt.

Jonas Bertram menar att polisen försökt kommunicera till allmänheten om att man behöver vara ute i god tid för att få en tid för passansökan, men att det budskapet inte riktigt nått fram.

På tisdagens möte beslutades det att polisen ska minska köerna genom att tillföra resurser på passcentralen i Göteborg.

– Det ska skapa fler bokningsbara tider. Dessutom kommer ett 20-tal extra passhandläggare att förstärka under sommaren.

Även fler receptioner än Göteborg kommer att förstärkas, men hur den fördelningen kommer att bli är oklar.

Nya bokningsbara tider släppt kontinuerligt via polisens hemsida. Det är enbart via hemsidan som tiderna kan bokas.

Kajsa Lind

kajsa.lind@molndalsposten.se